Характер роботи

(позначити)

Оглядова

Оригінальна

 

 

 

Запитання

Так (позначити)

Ні (позначити)

Див. зауваження (позначити)

1.

Чи відповідає стаття профілю журналу?

 

 

 

2.

Чи є актуальною тема статті:

а) для практичного застосування?

б) для розвитку теоретичних уявлень?

 

 

 

3.

Чи правильні уявлення і висновки та чи підтверджуються вони наведеними даними?

 

 

 

4.

Чи відображає чітко і повно назва роботи її зміст?

(можете запропонувати альтернативну назву)

 

 

 

5.

Чи адекватна структура статті (для оглядових та постановочних статей)?

 

 

 

6.

Чи достатній опис або посилання на матеріали та методи досліджень (для оригінальних експериментальних статей)?

 

 

 

7.

Чи можна вважати отримані авторами дані достовірними? Чи застосовано адекватні статистичні методи для обробки експериментальних даних (для експериментальних статей)?

 

 

 

8.

Чи надані матеріали є новими й оригінальними?

 

 

 

9.

Чи задовільні викладення тексту, структура статті та її обсяг?

 

 

 

10.

Чи можливе скорочення обсягу без витрат для змісту?

 

 

 

11.

Чи можете Ви запропонувати короткі доповнення або поправки (слів, фраз, неправильно вжитих термінів) чи запропонувати до статті стислий вступ, який підвищив би наукову цінність статті?

 

 

 

12.

Чи всі наведені у тексті рисунки необхідні? (за наявності графічного матеріалу)

 

 

 

13.

Чи достатня наочність таблиць та ілюстрацій? (за наявності таблиць та ілюстрацій)

 

 

 

14.

Чи у повному обсязі авторами проведено обговорення отриманих результатів (у т. ч. критичний порівняльний аналіз власних результатів із даними інших авторів)?

 

 

 

15.

Чи сучасними є посилання на літературні джерела?

 

 

 

16.

Чи достатня надана інформація щодо методів і даних для можливості їх використання іншими дослідниками?

 

 

 

17.

Чи коректними є висновки? Чи відображають вони наукову та практичну цінність дослідження? Чи повною мірою реалізовано ціль (цілі) дослідження?

 

 

 

18.

Чи достатньо інформативні анотації? Чи є мова анотації прийнятною для її ефективного сприйняття? (Просимо звернути увагу, що при індексації неангломовних статей у базах даних, у т. ч. наукометричних, ключову роль відіграють англомовні анотації)

 

 

 

19.

Чи дотримано правила етики при проведенні досліджень? Чи є відповідні посилання у тексті статті?

 

 

 

20.

Чи є ця стаття:

а) прийнятною для опублікування в наданому вигляді?

б) прийнятною для опублікування з невеликими змінами?

в) прийнятною для опублікування тільки зі значними змінами?

г) неприйнятною для опублікування?

 

 

 

21.

Будь-які інші загальні зауваження й окремі пропозиції