Весь випуск

PDF

Статті

ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ ПРАВА

Москалюк О. В.
Принцип ротації інституту глави держави та шляхи його тлумачення

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА МИТНЕ ПРАВО

Голобутовський Р. З.
Характеристика загальних і спеціальних функцій публічної служби в органах судової влади

Коломоєць Т. О.
Обмеження спільної роботи близьких осіб: особливості правового закріплення засад використання ресурсу

Кононець В. П.
Адміністративно-правове регулювання державної реєстрації релігійних організацій

Кушнір І. П.
Інформаційна відкритість у діяльності Державної прикордонної служби України

Пахомова А. О.
Правові засади розвитку кластерних формувань в аграрній сфері

Прокопенко В. В.
Представництво в державній митній справі

Розгон О. Г.
Загальна характеристика адміністративно-правових відносин у сфері малої приватизації

Терещук Г. А.
Вимір транспарентності через міжвідомчу взаємодію (на прикладі Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів)

Хайдарова І. О.
Інформаційне забезпечення Вищого антикорупційного суду України

Цвіркун Ю. І.
Правовий прецедент як стримувальний чинник допущення протиправності колегіальними суб’єктами публічної адміністрації

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Гуйван П. Д.
Детермінація дискреційних повноважень владних органів

Майка Н. В., Майка А. Б.
Підводні течії Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»

ПРОБЛЕМИ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Сівчук А. Є.
Профілактика наркоманії неповнолітніх: міжнародний досвід

ТРИБУНА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ

Бучинський О. Й.
З’ясування сутності поняття «податковий спір»

Горчанюк О. С.
Ґендерні дисбаланси на військовій службі

Кроловецька О. С.
Проблемні питання застосування тимчасового доступу до речей і документів

Макаренко А. В.
Складники процедури прийняття попередніх рішень про класифікацію товарів згідно з українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності

Негара Р. В.
Стажування громадян із числа молоді в державних органах: зміст, правове регулювання, значення

Павлова Л. А.
Правова характеристика супутніх договорів у сфері інтелектуальної власності

Склярова Ю. В.
Поняття й загальна характеристика атестаційного провадження поліцейських в Україні