Весь випуск

PDF

Статті

Історія та теорія права

Бочаров Д. О.
Концепти “ситуації” і “позиції” у філософії Ж.-П. Сартра (візуальна метафора та правовий аспект)

Адміністративне та митне право

Кунєв Ю. Д., Левдик А. А.
Державна реєстрація нормативно-правових актів: дуалізм моделі реалізації

Дорофеєва Л. М.
Сучасні тенденції реформування митних органів: стандарти і реалії

Коросташова І. М.
“Муніципальна влада” та “муніципальна служба” в контексті децентралізації державного управління: роль, призначення та особливості

Алфьорова Т. М.
Дисциплінарна відповідальність державних службовців: критерії класифікації підстав притягнення до відповідальності

Корольов Ю. О.
Сутність реалізації адміністративно-правових норм щодо автономії організації та діяльності вищих навчальних закладів України

Кунєва З. Ю.
Публічні формальності: сутність, значення

Садовий Р. М.
Наслідки скасування судами рішень про коригування митної вартості товарів

Коваленко Н. В.
Ретроспективний аналіз наукових поглядів на адміністративні режими та їх види

Цивільне право

Зуєва О. А., Тихий П. В.
Поняття і порядок відновлення втраченого провадження в господарському судочинстві

Андрейцев В. В.
Правовий статус суб’єктів господарської діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки

Зуєв В. А.
Історико-правова характеристика регулювання поводження з відходами в країнах стародавнього світу

Білоусова Я. О.
Правова характеристика поняття “дистриб’юторська діяльність”

Старосуд І. М.
Проблеми формування еколого-правової освіти як складової загальної системи екологічної освіти та виховання

Пилипенко А. А., Романенко Ю. С.
Особливості правосуб’єктності юридичної особи в трудовому праві

Проблеми правоохоронної діяльності

Тертишник В. М.
Доктринальні проблеми кримінального провадження на підставі угод

Зинченко И. А.
Выбор средств исследования проблем уголовного процесса: критические заметки

Уваров В. Г.
Негласні слідчі (розшукові) дії: проблеми юридичної визначеності та ефективності

Одинцова І. М.
Інститут самостійного адвокатського розслідування у кримінальному процесі

Лабенська Л. Л.
Конституційний процес: основні види та зміст

Трибуна молодого науковця

Господаренко В. М.
Державна кримінальна політика США і боротьба проти організованої злочинності

Шевченко П. Ю.
Характеристика підстав зарахування товару до повністю вироблених у даній країні

Хараїн І. І.
Переміщення предметів фізичними особами для комерційного використання: недоліки правового регулювання

Чухлебов І. О.
Зміст і характерні ознаки інформаційно-правових відносин у сфері кадрової політики органів публічної адміністрації