Головний редактор:

Приймаченко Д. В. – доктор юридичних наук, професор;

Заступник головного редактора:

Кунєв Ю. Д. – доктор юридичних наук, професор;

Відповідальний секретар:

Дерев’янко Т. П.

Члени редакційної колегії:

Александров О. С. – доктор юридичних наук, професор, Нижньогородська академія МВС РФ;

Бевзенко В. М. – доктор юридичних наук, професор;

Гелерт Лотар – доктор юридичних наук, професор, Німецький урядовий університет державного управління (Федеративна Республіка Німеччини);

Гетьман А. П. – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, лауреат Державної премії, заслужений діяч науки і техніки України;

Грищук В. К. – доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України;

Додін Є. В. – доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України;

Доненко В. В. – доктор юридичних наук, доцент;

Задихайло Д. В. – доктор юридичних наук, професор, заслужений працівник освіти України;

Колпаков В. К. – доктор юридичних наук, професор;

Легеза Є. О. – доктор юридичних наук, професор;

Малишев Б. В. – доктор юридичних наук, професор;

Михайлов В. О. – доктор юридичних наук, професор, Російська митна академія, заслужений юрист РФ;

Мінка Т. П. – доктор юридичних наук, доцент;

Міщук М. О. – доктор юридичних наук, доцент;

Рабінович С. П. – доктор юридичних наук, професор;

Раковський Мачей – Лодзький університет (Республіка Польща);

Сабо Андреа – доктор наук, професор, Університет публічної служби (Угорська Республіка);

Тертишник В. М. – доктор юридичних наук, професор;

Чижович Вєслав – доктор наук у галузі митної політики та митного права, професор, Головна торгова школа у Варшаві (Республіка Польща);

Щербина В. І. – доктор юридичних наук, професор;

Яковюк І. В. – доктор юридичних наук, професор;

Яроцький В. Л. – доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України;