Головний редактор:

Приймаченко Дмитро – доктор юридичних наук, професор, проректор з наукової роботи, Університет митної справи та фінансів;

 

Члени редакційної колегії:

Мінка Тетяна – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри публічного та приватного права, Університет митної справи та фінансів (заступник головного редактора);

Гармаш Євген – кандидат юридичних наук, доцент, проректор з навчальної роботи, Університет митної справи та фінансів;

Гелерт Лотар  доктор філософії (юрид. науки), професор, професор кафедри митного права та митно-тарифного регулювання, Німецький урядовий університет публічного управління, Федеративна республіка Німеччина;

Гречанюк Сергій – доктор юридичних наук, професор, начальник Департаменту з питань виконання кримінальних покарань, Державна кримінально-виконавча служба України;

Кашубський Михаіл – доктор філософії (юрид. науки), доцент, голова Центру митного та акцизного навчання, Університет Чарльза Стерта, голова Секретаріату Міжнародної мережі митних університетів, Австралія;

Книш Сергій – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права, Волинський національний університет імені Лесі Українки;

Легеза Євген – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри публічного та приватного права, Університет митної справи та фінансів;

Ліпинський Владислав – доктор юридичних наук, професор, директор ННІ права та міжнародно-правових відносин, Університет митної справи та фінансів;

Лютіков Павло – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри публічного та приватного права, Університет митної справи та фінансів;

Макаренко Анатолій – кандидат юридичних наук, екс-Голова Державної митної служби України, Голова комітету з митних питань ВГО «Асоціація платників податків України»;

Миронюк Роман – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ;

Перепьолкін Сергій – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного права, Університет митної справи та фінансів;

Раковський Мачей – доктор габілітований, надзвичайний професор (доцент), завідувач відділу досліджень розвитку адміністрації та права кафедри історії держави і права Лодзький університет, Республіка Польща;

Сабо Андреа – доктор наук, професор, завідувач кафедри митної та фінансової діяльності факультету правоохоронної діяльності, Університет публічної служби, Угорська Республіка;

Сироїд Тетяна – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного і європейського права, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;

Тертишник Володимир – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри правоохоронної діяльності, Університет митної справи та фінансів;

Тильчик В’ячеслав – доктор юридичних наук, професор, проректор з наукової роботи Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»;

Титаренко Олексій – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри правоохоронної діяльності, Університет митної справи та фінансів;

Чижович Вєслав – доктор габілітований, професор, професор кафедри адміністративного та фінансового права підприємств, Варшавський університет економіки, Республіка Польща;

Щербина Віктор – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.