Весь випуск

PDF

Статті

Актуально

Tertyshnyk V. М.
Civilizational choice a state and problems of constitutional  reform in Ukraine

Історія та теорія права

Бочаров Д. О.
Епістемологічні “перспективи” Ф. Ніцше: дисонанс, гармонія  та ієрархія – методологічні застороги

Мороз С. П., Кравчук М. О.
Стандарт як складова правової системи

Адміністративне та митне право

Андрейцев В. В.
Ідентифікація об’єктів і джерел підвищеної небезпеки  в системі засобів державного регулювання і забезпечення ризикової  господарської діяльност

Ліпинський В. В
Проблемні питання кваліфікації протиправних дій, спрямованих на недекларування товарів, транспортних засобів,  що переміщуються через митний кордон України

Перепьолкін С. М.
Принципи міжнародного митного права як категорія  міжнародного права

Прокопенко В. В.
Аналіз сучасних досліджень щодо митних процедур  на транспорті в Україні

Філатов В. В.
Податкова інформація: проблемні питання законодавчого визначення

Хрідочкін А. В.
Методи публічного адміністрування сферою  інтелектуальної власності: поняття і класифікація

Ченцов В. В., Мазур А. В.
Організаційно-правовий механізм розвитку митної справи в Україні

Цивільне право

Білоусова Я. О.
Історія становлення та правової регламентації дистриб’юторської діяльності

Зуєв В. А.
Проблеми гармонізації господарсько-правового та еколого-правового регулювання у сфері поводження з відходами

Проблеми правоохоронної діяльності

Варава В. В.
Владні суб’єкти викриття і розслідування контрабанди в Україні та провідних країнах ЄС: компаративний аналіз компетенції

Карнаухов О. В.
Особливості системи криміналістичного забезпечення

Трибуна молодого науковця

Калантай М. В.
Митні спори та повноваження щодо коригування митної вартості товару

Коваленко Б. В.
Стандарти як складовий елемент системи джерел екологічного права України

Коваль К. Л.
Проблеми забезпечення балансу екологічної та економічної функцій землі як природного ресурсу

Корсун В. П.
Родовий об’єкт злочину за без господарське використання земель

Логвин А. В.
Аналіз сучасного стану нормативно-правового регулювання адміністрування податків в Україні

Омелян В. О.
Причини та підстави застосування адміністративного розсуду в діяльності публічної адміністрації

Рокунь С. В.
Проблеми правового регулювання та застосування положень законодавства України про кінцевого бенефіціарного власника