Весь випуск

PDF

Статті

ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ ПРАВА

О. М. Кудрявцева
Принцип рівності у практиці Європейського суду з прав людини

О. В. Морозов
Міжнародне право в умовах російсько-японської війни 1904–1905 років

П. Б. Пилипишин
Індивідуалістичні інтенції у філософії права Томаса Гоббса

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА МИТНЕ ПРАВО

Ю. В. Георгієвський
Недоліки правового регулювання інноваційних проєктів в Україні

Ш. Б. Давлатов
Проблеми визначення сутності статусу посадової особи митної служби України

Р. В. Капран
Декларації як джерела адміністративного права

Т. Р. Плетньова
Національне агентство України з питань державної служби в системі суб’єктів управління персоналом на державній службі: особливості адміністративно-правового статусу

Д. В. Приймаченко, Д. Д. Приймаченко
Ґенеза правового регулювання патронатної служби в Україні

М. П. Стрюк
Управління сектором безпеки і оборони України як об’єкт адміністративно-правового дослідження

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

М. М. Гудима
Конструкція речового договору: модне віяння зарубіжної правової доктрини чи реалія вітчизняного правопорядку?

П. Д. Гуйван
Особливості правового регулювання темпоральних чинників цивільного правовідношення при порушенні суб’єктивного права особи

ПРОБЛЕМИ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ю. С. Поломаний
Поняття та ознаки суб’єктів найманства

В. Б. Пчелін
Підзаконне нормативно-правове регулювання провадження у справах про адміністративні правопорушення, підвідомчих органам Національної поліції України

О. І. Хороновський
Поняття та детермінація економічних інтересів держави у сфері протидії транснаціональній організованій злочинності

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

І. C. Бойко
Трибуналізація міжнародного правопорядку як ознака міжнародного правосуддя

K. М. Buriak
Features of conflict-of-laws regulation of international hereditary relations

ТРИБУНА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ

В. Ю. Пряміцин, К. І. Ковалик
Захист персональних даних під час укладання смарт-контрактів

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Л. Ф. Купіна
Дотримання принципу гендерної рівності у реалізації права на працю в умовах світової пандемії

Р. В. Мазурик
Міжнародні стандарти діяльності прокурорів та їх реалізація на рівні обласних прокуратур

Є. М. Смичок
Статичні судові доктрини із вирішення податкових спорів

О. В. Драгнєвіч
Питання суддівського імунітету в вітчизняній юриспруденції дорадянської доби

М. О. Геревич
Особливості правового статусу та вплив на розвиток держави і суспільства громадських організацій у працях А. Волошина

Р. Б. Сірко
Щодо окремих питань припинення договірних відносин з перевезення залізничним транспортом

Н. П. Капітаненко
Адміністративно-правове регулювання у сфері реалізації права інтелектуальної власності на торговельну марку: основні аспекти

Г. К. Тетерятник
Теоретико-правові питання проведення невідкладних слідчих (розшукових) дій в умовах надзвичайних правових режимів

Д. А. Шевченко
Трансформація інституту майнових відносин подружжя за радянським законодавством

Г. О. Канцер
Характеристика засобів адміністративно-правового забезпечення впровадження електронного урядування в Україні

Ю. С. Легкошерст
Основні юридичні гарантії поліцейських при звільненні зі служби

П. В. Вовк
Відокремлені судові провадження в адміністративному судочинстві: особливості процесуальної форми

Р. І. Самсін
Оподаткування прибутку/доходів від операцій з віртуальними активами: спроби законодавчого врегулювання