Весь випуск

PDF

Статті

ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ ПРАВА

Т. В. Барановська.
Становлення та розвиток кримінальної відповідальності за контрабанду в Україні: історико-правовий аспект

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА МИТНЕ ПРАВО

Н. В. Дараганова.
Підстави адміністративної відповідальності за порушення вимог законодавства про охорону праці

Г. М. Зайкіна.
Нормативно-правове регулювання здійснення фінансового контролю за утворення та функціонування залізничного транспорту загального користування

С. Р. Карпенко.
Державно-приватне партнерство в космічній галузі України як об’єкт адміністративно-правового регулювання

І. П. Кушнір, С. В. Адамчук
Інформаційна приватність як право, закріплене конституцією України: правові та соціальні аспекти

А. В. Логвин
Воєнний стан та податкові правопорушення: особливості юридичної відповідальності

А. Б. Маслова
Забезпечення роботи Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя

В. М. Підлужний, Е. О. Сиромятников
Оскарження індивідуальних актів у сфері містобудування крізь призму захисту законного інтересу

К. С. Фомічов
Класифікація адміністративних правовідносин у сфері соціальної захищеності осіб з інвалідністю

ПРОБЛЕМИ ПРАВООХОРОННОЇ ТА ПРАВОЗАХИСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

М. Б. Майка
Матеріально-технічне забезпечення організації судочинства як чинник, що сприяє реалізації права на справедливий суд на стадії перегляду судових рішень

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО. ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

Д. В. Приймаченко, Д. Д. Приймаченко
Правове забезпечення реалізації міжнародних зобов’язань України в сфері зовнішньоекономічної діяльності

Ю. І. Тюря
Результати компаративістичного дослідження правової доктрини у сфері штучного інтелекту

О. Г. Юхта
Деякі питання діяльності дитячого омбудсмена: зарубіжний досвід

ТРИБУНА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ

К. Ю. Гуз
Нормативно-правове забезпечення адміністрування сферою медичного обслуговування та реабілітації осіб, які мають право на медичне обслуговування в закладах охорони здоров’я МВС України

В. Г. Клепіковський
Класифікація суб’єктів, які проводять або залучаються до проведення огляду місця події

О. І. Кувіла
Компетенція органів влади щодо забезпечення доступу осіб з інвалідністю до правосуддя

Є. О. Мартинов
Кримінальна процесуальна характеристика інституту закриття кримінального провадження судом

А. О. Овчаренко, О. І. Ромашко
Підстави та процесуальний порядок обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

М. І. Грабинський, М. В. Грушко
Міжнародно-правова відповідальність держави-правонаступниці за порушення зобов’язань держави-попередниці

К. В. Мануїлова
Особливості міжнародно-правової відповідальності за міжнародним правом в контексті правонаступництва

О. М. Буханевич, О. В. Забожчук
Військові адміністрації та місцеві органи влади: правові аспекти розподілу повноважень в умовах воєнного стану

Н. В. Аніщук
Гендерно-правові реформи в Ірландії

К. В. Громовенко, Я. О. Тицька
Принципи міжнародного права: концептуальні підходи до розуміння природи та класифікації

В. В. Дудченко, Д. Г. Манько
Загальнотеоретичні засади розуміння системи джерел сучасного права: національний та міжнародний аспекти

К. С. Точило
Нормативна основа здійснення роботодавцем контролю за виконанням працівниками трудових обов’язків