Весь випуск

PDF

Статті

ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ ПРАВА

І. В. Ковбас
Державні нагороди: новаційні доктринально-правові підходи до виокремлення їх видів

О. О. Фаст
Розвиток уявлень про межі державної влади в середньовічній Європі

Т. О. Чепульченко, Н. О. Левіцька
Перспективи розвитку інституту президенства в Україні

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА МИТНЕ ПРАВО

О. Л. Макаренков
Доброчесність у гуманітарній сфері діяльності виконавчої гілки державної влади як індикатор ефективності та верховенства публічного права

М. А. Носкова
Концептуальні основи ризикоорієнтованої системи податкового контролю

О. Ю. Піддубний
Волеузгодження як засіб реалізації повноважень органів місцевого самоврядування – сторін адміністративного договору з питань об’єднання об’єктів комунальної власності, виконання спільних програм та спільного фінансування господарюючих суб’єктів

Д. С. Припутень
Громадський контроль за діяльністю Національної поліції України

М. І. Смокович
Системний аналіз норм національного законодавства, які регулюють представництво в адміністративному процесі

Г. В. Соломенко
Правові основи створення та діяльності податкової міліції в Україні

Я. Я. Сташків
Адміністративно-правові засади реалізації дільничними офіцерами поліції заходів індивідуальної профілактики злочинів та адміністративних правопорушень

О. М. Фесенко
Принципи адміністративно-правового захисту інвестицій в Україні

П. О. Яковлєв
Механізм адміністративно-правового регулювання державного управління у сфері забезпечення інформаційної безпеки України

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Т. С. Гудіма
Методологічні засади удосконалення поняття «грошово-кредитна політика»

П. Д. Гуйван
Свобода вираження думки у ЗМІ: критерії правомірності реалізації права

С. В. Завальнюк
Проблематика співвідношення понять «прогалини в цивільному законодавстві» та «прогалини в цивільному праві»

Н. Б. Москалюк
Припинення права державної власності через механізм приватизації: історичні аспекти, сучасний стан та перспективи розвитку

Т. В. Наконечна
До питання співвідношення договору перевезення з іншими транспортними договорами за законодавством України та іноземних країн

Р. Б. Сірко
До питання становлення та розвитку законодавства з питань відносин, що виникають із перевезення залізничним транспортом

В. В. Шеховцов
Економіко-правовий складник механізму забезпечення ефективності фауністичного законодавства

ПРОБЛЕМИ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Г. М. Андрусяк
Кримінальна відповідальність неповнолітніх за законодавством зарубіжних країн

О. О. Торбас
Суб’єктивні детермінанти розсуду в кримінальному процесі

І. М. Чемерис
Тимчасове вилучення майна як спосіб захисту інтересів потерпілого у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених із використанням безготівкових операцій

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

О. В. Бігняк
Колізійне регулювання відносин із використання криптовалют у міжнародному приватному праві

В. В. Гомонай
Поняття конституційно-правового механізму забезпечення набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору

Н. В. Клєцова, Н. О. Петрова
Порівняння міжнародного досвіду вирішення трудових спорів, спричинених наслідками «2019-nCoV»: науково-практичне дослідження впливу онлайн-промов спікерів країн

У. З. Коруц
Пропаганда як злочин у рішеннях міжнародних кримінальних судів і трибуналів

ТРИБУНА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ

А. М. Іваницький
Юридична особа як суб’єкт звернення до Європейського суду з прав людини

К. А. Мякота
Відповідальність за порушення валютного законодавства України: нові санкції

З. Д. Нагорна, Б. В. Нагорний
Проблеми захисту прав підозрюваного, щодо якого застосовано незаконне затримання слідчим чи детективом без ухвали слідчого судді

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

О. В. Сінькевич
Вплив предмету галузі конституційного права України на її функції

Г. М. Котляревська
Щодо питання удосконалення законодавства про звернення громадян

І. Я. Олендер
Концепція «податкового зобов’язання»: природа і особливості застосування

О. П. Мельничук
Відокремлення держави та релігійних організацій в сучасних умовах державотворення: правова природа, зміст та види

М. М. Малетич
Про вдосконалення адміністративних проваджень, пов’язаних з наданням адміністративних послуг: порівняльно-правовий аспект

І. А. Бурносенкова
Правові конструкції самостійності правосуб’єктності юридичної особи та обмеженої відповідальності її учасників

П. С. Єпринцев
Деякі питання суб’єктивних ознак створення злочинної організації