Весь випуск

PDF

Статті

ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ ПРАВА

Т. О. Остапенко
Революційні військові суди Української Народної Республіки доби Центральної Ради: особливості утворення та діяльності

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА МИТНЕ ПРАВО

Ю. В. Бурченко
Становлення та розвиток адміністративної відповідальності за порушення карантинних правил на території України: історичний вимір

В. А. Вдовічен, І. І. Бабін
Адміністративна юрисдикція у виборчих спорах: межі застосування

Р. В. Капран
Рекомендації (акти «м’якого права») як джерела адміністративного права

О. В. Комаров
Електронна взаємодія державних інформаційних ресурсів як базова передумова розвитку електронних послуг

С. П. Шаповал
Механізм розподілу коштів за надані адміністративні послуги у «спільних» центрах надання адміністративних послуг

Ю. В. Шпак
Правове регулювання діяльності центрів надання адміністративних послуг в Україні

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Т. М. Балюк
Процесуальні передумови подання до суду заяви про надання права на шлюб

І. А. Боровська, А. В. Петровський
Сутність та окремі аспекти правової реаліазації принципу пропорційності в позовному провадженні цивільного судочинства

М. М. Мальський
Співвідношення міжнародного виконавчого та міжнародного цивільного процесу

М. О. Михайлів
Межі здійснення права на вчинення заповіту

Ю. О. Остапенко
Основні форми реалізації трудових прав працівника

ПРОБЛЕМИ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В. П. Жмудінський
Порушення правил підсудності: окремі питання

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

І. Е. Борисюк
Конвенції Ради Європи та законодавство України у сфері захисту прав дитини: проблеми співвідношення

О. В. Легка
Актуальні питання захисту персональних даних: вітчизняний та міжнародний досвід

К. Е. Маілунц
Розвиток практики правонаступництва держав щодо відповідальності

Є. Є. Фурса
Вплив місця та порядку вчинення консулом нотаріальної дії на розмір консульського збору: актуальні питання

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

І. В. Ковбас, О. Г. Лис
Адміністративно-правове забезпечення прав осіб з особливими освітніми потребами та їх гарантії у сфері дошкільної освіти

К. В. Громовенко, Я. О. Тицька
Методологічні основи дослідження міжнародно-правової регламентації наукових досліджень

О. В. Болгар
Публічний інтерес як критерій класифікації видів державної реєстрації

Д. І. Кліменко
Компаративний аналіз транспортного податку

Л. А. Канівець
Правове забезпечення збереження природних екосистем і видів у Чорнобильській зоні відчуження

С. А. Данієлян
Класифікація процедур податкового контролю

Я. І. Маслова
Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів як засіб запобігання корупції

А. М. Тимчишин
Особливості порядку призначення і проведення судової експертизи в умовах чинного кримінального процесуального законодавства