Весь випуск

PDF

Статті

ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ ПРАВА

О. С. Олійник
Ієрархія принципів кримінального права України

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА МИТНЕ ПРАВО

А. В. Бойко
Адміністративний процес та адміністративна процедура: зміст категорій та їх співвідношення (окремі аспекти дискусії)

І. Л. Желтобрюх
Адміністративний процес у сучасній доктрині адміністративного права як сфера об’єктивізації статусу сторін судочинства

А. В. Замрига
«Адміністративна сервісність» як ознака діяльності публічної адміністрації у сфері адміністративно-правового забезпечення господарської діяльності в Україні

Л. О. Золотухіна
Прояв публічного інтересу в окремих різновидах адміністративних правовідносин

О. Л. Коліуш
Удосконалення правового регулювання та системи інформаційного забезпечення як напрям запобігання корупції під час надання адміністративних послуг

С. П. Параниця, А. В. Алентьєва
Правовий статус відповідального працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу

М. М. Потіп
Акт застосування права як засіб публічного управління та правового регулювання у сфері приватизації

О. М. Правоторова
Особливості ефективності адміністративно-правової охорони

Т. М. Савченко
Система суб’єктів адміністративно-правового регулювання в галузі мисливського господарства та полювання

В. В. Сагайдак
Майно як об’єкт оподаткування

М. І. Соф’їн
До проблеми подолання корупції в Україні в контексті розробки концептуальних засад удосконалення фіскальної політики

О. П. Цуркан
Мета професійного навчання поліцейських України

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

П. Д. Гуйван
Українське та міжнародне правове опосередкування доступу особи до інформації

ПРОБЛЕМИ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

О. Ю. Дудченко
Правоохоронна функція як одна з форм реалізації державної влади

В. О. Поповичук
Вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність за незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала

ТРИБУНА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ

С. С. Аліна
Фактори традиційного спадкування цифрових об’єктів

Є. В. Баранова
Право на захист викривачів корупції: конституційний аспект

О. І. Лук’янчук
Порядок примусового стягнення аліментів на користь батьків за сімейним законодавством України

К. Д. Пономаренко
Поняття забудови як форми реалізації цивільного права на забудову