Весь випуск

PDF

Статті

ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ ПРАВА

В. К. Антошкіна
Особливості тлумачення в системі приватного права

С. К. Бостан, Л. М. Бостан
Право участі дітей і молоді в суспільно-політичному житті

О. П. Васильченко
COVID-19 – новітній виклик для світу та прав людини: легітимна протидія поширенню інфекції?

О. В. Сінькевич
Значення регулятивної функції галузі конституційного права України в контексті європейської інтеграції (доктринальні положення)

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА МИТНЕ ПРАВО

Н. В. Добровольська
Адміністративний договір: осмислення нормативної дефініції

І. В. Ковбас
Ефективність адміністративно-правового регулювання нагородної справи в Україні: критерії, показники та умови

О. П. Котляренко
Конституційно-правові основи прийняття рішення про використання Збройних Сил України

Г. В. Муляр
Адміністративна відповідальність за порушення законодавства щодо захисту персональних даних у сфері охорони здоров’я

В. В. Мушенок, В. О. Тімашов
Теоретико-правове дослідження з місту цільового блоку адміністративно-правового статусу органів публічного адміністрування ринку електричної енергії України

І. С. Поляков
Моделі адміністративного судочинства в державах континентального типу правової системи

В. О. Тімашов, Т. А. Щуренко
Адміністративно-правове регулювання інформаційних відносин у галузі реклами

А. М. Чорна
До проблеми визначення поняття адміністративно-правового забезпечення прав суб’єктів підприємницької діяльності у сфері оподаткування

А. С. Шапошник, Т. В. Шлапко
Визначення місця прокуратури в системі органів державної влади

О. С. Шутова, К. С. Овсієнко
Інститут референдуму в демократичних державах: позитивні і негативні аспекти

П. О. Яковлєв
Державне регулювання у сфері телебачення в контексті забезпечення інформаційної безпеки

ПРОБЛЕМИ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Н. А. Галабурда
Сучасна парадигма імплементації норм Європейської конвенції про захист прав людини й основоположних свобод у кримінальне процесуальне законодавство України

В. В. Коваленко
Судова практика у справах зі спорів, що виникають у відносинах зі збереження, використання та відтворення водних ресурсів

З. Є. Романівка
Кримінально-правове значення знарядь і засобів у разі опосередкованого вчинення злочину

О. М. Царенко, С. І. Царенко
Гендерна дискримінація жінок-військовослужбовців

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Б. М. Тична
Напрями вдосконалення інформаційної діяльності Збройних Сил України в умовах Північноатлантичної інтеграції

ТРИБУНА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ

М. П. Стрюк
Нормативно-правове забезпечення управління сектором безпеки та оборони України

Д. В. Часовников
Порядок застосування адміністративно-господарських санкцій на ринку цінних паперів

РЕЦЕНЗІЇ

Ю. В. Нікітін
Рецензія на монографію Ю. Б. Курилюка «Державний кордон і правопорядок (законодавство, теорія, практика)»

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

М. М. Малетич
До питання про формування дефініції безперечної адміністративної процедури

А. М. Соцький
Види та особливості системи засобів публічного адміністрування лісової сфери