Весь випуск

PDF

Статті

Л. П. Амелічева, Л. Д. Руденко
Деякі проблеми формування та розвитку юридичної клінічної науки у світлі людиноцентризму та правового аутопоезису

О. С. Арсентьєва, Г. В. Татаренко, Г. А. Степанова
Взаємодія організацій громадянського суспільства з юридичними кліниками (на прикладі Юридичної клініки PRO BONO СНУ ім. В. Даля)

Ewelina Gee–Milan, Julia Kujda, Zuzanna Stefańska
Street law in the 21st century. Assumptions of a Street Law School Clinic pilot project

Ш. Б. Давлатов
Взаємодія консультанта юридичної клініки з клієнтом під час первинного інтерв’ювання: юридично-психологічний аспект

К. П. Дацко, Є. О. Стець
Захист прав споживачів фінансових послуг в юридичній клініці

Г. А. Капліна, Д. О. Лєонова
Бізнес-напрям у діяльності юридичної клініки: соціальна значущість та навчальна необхідність

Yu. V. Lomzhets
Strengthening the role of legal clinics as a basis for practical training of workers in the context of legal education reform

Ю. І. Матвєєва
Етичні та психологічні аспекти взаємодії учасників дистанційного освітнього процесу

М. О. Нікуліна, Ш. Б. Давлатов
Правопросвітницька робота як напрям діяльності юридичної клініки

О. О. Орлова, Г. М. Стояцька
Психологічні особливості комунікативного профілю особистості (на базі емпіричного дослідження здобувачів-клініцистів)

Л. Д. Руденко, О. А. Швагер, Д. В. Мурач
Місце юридичних клінік у забезпеченні захисту прав споживачів фінансових послуг

К. В. Скуйбіда
Перспективи міжнародного співробітництва серед юридичних клінік

A. L. Wallace
Counterbalancing teen reliance on social media news: the importance of using Street Law methodology to teach about current events

J. G. A. Hannemann, Dr. M. Psol
Clinical legal education and pro bono work in Germany to help those in need and to establish a better and more sustainable society

В. С. Хорошковська
Особливості становлення та розвитку юридичної клінічної науки в Україні