Весь випуск

PDF

Статті

ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ ПРАВА

А. С. Беніцький
Адміністративно-територіальний устрій Слов’яносербії

П. М. Кулаковський
Ленне право як складник державного устрою країн Центрально-Східної Європи (XVI–XVIII cт.)

О. В. Пасечник
Синкретика міжнародного правопорядку епохи метамодерну

Є. Ю. Полянський
Щодо визначення поняття правової доктрини

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА МИТНЕ ПРАВО

О. В. Болгар
Інститут державної реєстрації в адміністративному праві: матеріально-правові аспекти

І. Г. Бухтіярова
Адміністративно-правова характеристика суміщення посад в публічній службі

К. Ю. Гуз
Реабілітація осіб, які мають право на медичне обслуговування в закладах охорони здоров’я МВС України: теоретико-правова характеристика

І. В. Гусейнов
До питання визначення окремих компонентів та чинників у системі механізму реалізації фінансово-правових норм

Н. Ю. Кантор
Засади формулювання цілей норм адміністративного права

Р. В. Миронюк
Етапи реформування системи органів виконання рішень суду та органів публічної адміністрації та його результати

Т. П. Мінка, С. С. Герасімчук
Адміністративно-правове регулювання прав осіб з інвалідністю: сучасний стан та шляхи удосконалення

Т. П. Мінка
Адміністративно-правове регулювання діяльності публічної адміністрації щодо надання електронних послуг у сфері міграції

С. С. Ненько
Адміністративно-правовий механізм організації підприємницької діяльності

Д. В. Приймаченко
Окремі питання досудового та судового урегулювання спорів щодо вилучення або примусового відчуження майна для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності

О. В. Рудченко
Концептуальні аспекти нотаріального адміністрування спадкової маси в умовах військової агресії

А. К. Славицька
Засади участі громадськості у формуванні та реалізації антикорупційної політики

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

М. М. Потіп
Договірні відносини при використанні комп’ютерних програм в землеустрої

Г. О. Ульянова, Н. П. Бааджи
Академічна доброчесність як основа академічного успіху

ПРОБЛЕМИ ПРАВООХОРОННОЇ ТА ПРАВОЗАХИСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Т. С. Антоненко
Соціальна обумовленість кримінально-правової охорони господарської діяльності від впливу організованих форм злочинності

М. Д. Ждан
Кримінологічний захист права на працю осіб з інвалідністю: міжнародний досвід

М. Б. Майка
Право на справедливий суд на стадії касаційного перегляду судових рішень: проблеми та перспективи

Н. Б. Новицька, А. М. Новицький, Д. В. Приймаченко
Особливості примусового виконання судових рішень в період воєнного стану в Україні

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО. ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

D. O. Deineko
Understanding ASEAN legal framework of external relations in the context of Ukraine – ASEAN partnership

ТРИБУНА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ

К. О. Дубова
Прогностичні погляди на перелік адміністративних стягнень в національному законодавстві

В. В. Коломієць
Особа кримінального правопорушника, що вчиняє порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

А. В. Хрідочкін, Д. В. Приймаченко, П. В. Макушев
Особливості реалізації інформаційно-аналітичного забезпечення процесу адміністративно-правового регулювання у сфері праці

П. М. Балтаджи
Професійна підготовка як складова державної прикордонної морської політики

Д. Г. Міняйло
Адаптація законодавства України до законодавства ЄС у сфері забезпечення прав пасажирів з інвалідністю за договором перевезення.

Р. Б. Сірко
Актуальні питання цивільно-правової відповідальності сторін за договором перевезення об’єктів перевезення транспортними засобами в сучасних умовах

Т. О. Анцупова, О. В. Трояновський
Формула Neer у контексті визначення мінімального стандарту справедливого та рівного поводження з іноземними інвестиціями

Х. Н. Бехруз, К. В. Мануїлова
До питання про правомірність правонаступництва держав щодо міжнародної відповідальності

В. К. Колпаков, Д. В. Голобородько
Принципи досудового врегулювання адміністративно-правових спорів

А. С. Вітвіцький
Організація та тактичні прийоми проведення слідчого огляду у ході розслідування транснаціональних злочинів

В. В. Вайда
Поняття «адміністративно-правовий механізм забезпечення сталого господарювання у лісах України»

Т. О. Коломоєць, Д. С. Кремова
Адміністративно-правова охорона водних ресурсів в аспекті оновленого погляду на систему адміністративного права України.

В. В. Завальнюк
Юридична антропологізація державної влади

Я. О. Тицька
Регламентація наукових досліджень у конвенціях Ради Європи щодо медицини

О. В. Степаненко
Феноменологія домашнього насильства

Ю. С. Хрустальова
Банківська сфера як предмет адміністративано-процедурного регулювання

І. І. Чугуніков
Форми участі декількох суб’єктів у вчиненні кримінального правопорушення: тенденції розвитку