Шановні колеги!

Щиро вітаємо Вас на сторінках журналу «Правова позиція» (Категорія «Б»).

«Правова позиція» – це науково-практичний журнал з юридичних наук, заснований у 2015 році Університетом митної справи та фінансів. Видання є правонаступником наукового журналу «Вісник Академії митної служби України. Серія: «Право».

ISSN 2521-6473 (Print) 2664-634X (Online)

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1136 від 11.04.2024 року

Журнал внесено до категорії Б Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів з галузі «юридичні науки» (спеціальності: 081 – Право, 262 – Правоохоронна діяльність, 293 – Міжнародне право) відповідно до Наказу МОН України від 17.03.2020 № 409 (додаток 1).

«Правова позиція» включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)

Наукова направленість: історія та теорія права, адміністративне та митне право, цивільне право, проблеми правоохоронної діяльності тощо.

Періодичність: 4 рази на рік.

Мова видання: українська, англійська, польська.

Науковий журнал «Правова позиція» об'єднує відомих вчених та практиків у сфері адміністративного, митного, цивільного права.

Запрошуємо усіх бажаючих до творчої співпраці!