Науковий журнал «Правова позиція» відповідає за Етику публікації на основі кодексу поведінки COPE «Кодекс поведінки та рекомендації щодо найкращої практики для журнальних редакторів» з метою забезпечення якості публікації.

Обов’язки та права авторів:

  1. Автори несуть відповідальність за оригінальність тексту наукової статті, точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв, географічних назв та інших відомостей, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, що не підлягають відкритій публікації.
  2. Коли автор виявляє значну помилку або неточності в своїй власній опублікованій роботі, зобов'язання автора негайно повідомляти редактора журналу або видавця та співпрацювати з редактором для відхилення чи виправлення статті.
  3. Ні редактори, ні редакційна колегія не відповідають за висловлені авторами думки, погляди та зміст опублікованих рукописів у журналі. Оригінальність, коректура рукописів та помилок є виключною відповідальністю окремих авторів.

Обов’язки та права редакції:

  1. Редакція приймає рішення про публікацію поданих робіт, керуючись політикою журналу і ґрунтуючись на академічних цінностях та висновках рецензентів.
  2. Редактор оцінює рукописи незалежно від попередніх заслуг, раси, етнічного походження, статі, релігії, громадянства, сексуальної орієнтації чи політичної філософії авторів.
  3. Редакція журналу гарантує, що особисті дані, окрім тих, що публічно подаються у статті, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх завдань редакції та не будуть поширюватись і передаватись стороннім особам.

Обов’язки та права рецензентів:

  1. Будь-які рукописи та додаткові матеріали, отримані для розгляду, повинні розглядатися як конфіденційні документи. Їх не можна демонструвати та обговорювати з третіми сторонами.
  2. Рецензент, якому заздалегідь відомо про відсутність часу на рецензування або про факти, що роблять його перевірку неможливим у призначений час, повинен повідомити редактора та звільнити себе від процесу розгляду.
  3. Рецензії повинні складатися об'єктивно. Рецензенти повинні чітко та аргументовано висловити свої погляди щодо суперечливих моментів. Особиста критика рецензента є не допустимою.