Весь випуск

PDF

Статті

ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ ПРАВА

С. Р. Рафальонт
Правове регулювання загальних положень судового розгляду кримінального провадження на теренах України поч. XIV – до сер. XX ст.

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА МИТНЕ ПРАВО

В. В. Горбалінський
Зміст судового розсуду в обранні способів захисту при оскарженні рішень суб’єктів владних повноважень

А. О. Зубко
Щодо визначення поняття принципів адміністративної політики України

В. І. Павленко
Загальна характеристика системи інструментів діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

О. В. Ніколаєва
Підстави надання правової охорони творам архітектури, створеним з використанням штучного інтелекту

ПРОБЛЕМИ ПРАВООХОРОННОЇ ТА ПРАВОЗАХИСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

О. О. Титаренко
Проблемні питання запобігання кримінальним правопорушенням на деокупованих територіях України

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО. ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

О. В. Легка
Застосування практики ЄСПЛ при забезпеченні права на захист інформації

ТРИБУНА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ

А. С. Волков
Предмет доказування у справах про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового чи тимчасового захисту