Головний редактор:

Приймаченко Д.В. – доктор юридичних наук, професор, проректор з наукової роботи, Університет митної справи та фінансів;

 

Члени редакційної колегії:

Лютіков П.С. – доктор юридичних наук, професор, в. о. завідувача кафедри адміністративного та митного права, Університет митної справи та фінансів;

Гречанюк С.К. – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, Тернопільський національний економічний університет;

Книш С.В. – доктор юридичних наук, професор, юрисконсульт, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки;

Легеза Є.О. – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри  адміністративного та митного права, Університет митної справи та фінансів;

Ліпинський В.В. – доктор юридичних наук, професор, доцент кафедри адміністративного та митного права, Університет митної справи та фінансів;

Кашубський Михаіл – доктор філософії (юрид. науки), доцент, голова Центру митного та акцизного навчання, Університет Чарльза Стерта, голова Секретаріату Міжнародної мережі митних університетів, Австралія;

Тильчик В.В. – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки, Університет державної фіскальної служби України;

Сироїд Т.Л. – доктор юридичних наук, професор, завідувач Кафедри міжнародного і європейського права, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна;

Мінка Т.П. – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративного та митного права, Університет митної справи та фінансів;

Миронюк Р.В. – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ;

Гелерт Лотар – доктор філософії (юрид. науки), професор, професор кафедри митного права та митно-тарифного регулювання, Німецький урядовий університет публічного управління, Федеративна Республіка Німеччини;

Раковський Мачей – доктор габілітований, надзвичайний професор (доцент), завідувач відділу досліджень розвитку адміністрації та права кафедри історії держави і права Лодзький університет, Республіка Польща;

Сабо Андреа – доктор наук, професор, завідувач кафедри митної та фінансової діяльності факультету правоохоронної діяльності, Університет публічної служби, Угорська Республіка;

Чижович Вєслав – доктор габілітований, професор, професор кафедри адміністративного та фінансового права підприємств, Варшавський університет економіки, Республіка Польща;

Варава В.В. – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри правоохоронної діяльності та кримінально-правовоих дисциплін;

Гармаш Є.В. – кандидат юридичних наук, доцент, проректор з навчальної роботи, Університет митної справи та фінансів;

Макаренко А.В. – кандидат юридичних наук, екс-Голова Державної митної служби України, Голова комітету з митних питань ВГО «Асоціація платників податків України»;

Перепьолкін С.М. – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного права, Університет митної справи та фінансів;

Тертишник В.М. – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри правоохоронної діяльності та кримінально-правових дисциплін, Університет митної справи та фінансів;

Щербина В.І. – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.