Весь випуск

PDF

Статті

Актуально

Тертишник В. М.
Реалізація правових позицій і прецедентної практики Європейського суду з прав людини в розв’язанні проблем кримінально-процесуального права України

Історія та теорія права

Калашникова О. Л.
Стандартизація каталогізації артефактів як засіб збереження культурної спадщини в умовах збройного конфлікту

Бочаров Д. О.
Феноменологічна редукція та інтерсуб’єктивність у візуальній перспективі (sub specie правової позиції)

Давлатов Ш. Б.
Роль, завдання та організаційно-правові засади юридичних клінік

Адміністративне та митне право

Кунєв Ю. Д.
Державна служба: дієвість основних положень нового закону України

Кунєв Ю. Д., Кувакін С. В.
Підстави встановлення випробувального строку для державних службовців під час проходження державної служби: доктринальне тлумачення чинного законодавства

Korostashova І. М.
Customs procedures on facilitation of protection of the intellectual property rights

Калашников В. M.
Правові та організаційні засади митної політики США

Ліпинський В. В.
Правові аспекти кваліфікації дій, пов’язаних із користуванням чи розпорядженням транспортними засобами особистого користування, ввезеними на митну територію України в митному режимі “транзит”

Приймаченко Д. В., Прокопенко В. В.
Усне опитування громадян і посадових осіб підприємств як форма митного контролю

Цивільне право

Щербина В. І.
Підстави притягнення працівника до матеріальної відповідальності

Зуєв В. А.
Проблеми формування аксіологічних, методологічних та рамкових засад прав громадян у сфері поводження з відходами

Проблеми правоохоронної діяльності

Батраченко Т. С.
Порівняльно-правовий аналіз кримінальної відповідальності за провокацію підкупу законодавства України та зарубіжних країн

Головійчук Л. Т.
Суспільна небезпечність працівника митниці Державної фіскальної служби України, який зловживає владою або службовим становищем, і наслідки його діянь

Пиріг І. В.
Принципи судово-експертної діяльності та їх співвідношення з принципами судової експертології

Карнаухов О. В.
Гносеологія криміналістичного забезпечення доведеності вини

Антонов К. В.
Шляхи вдосконалення організаційно-тактичних форм взаємодії оперативних підрозділів правоохоронних органів у протидії злочинності з використанням оперативно-технічних засобів

Варава В. В.
Удосконалення оперативно-розшукового та митного законодавства у контексті проблем викриття кримінальних правопорушень у митній сфері

Антонов Д. К.
Забезпечення основних прав і свобод громадянина в застосуванні оперативно-технічних заходів

Bocharov D. О.
Fathers and sons of theory of reflection in Soviet and post-Soviet legal science

Трибуна молодого науковця

Кушнір Л. В.
Принцип забезпечення поваги до честі та гідності людини в системі принципів кримінального процесу

Кунєва З. Ю.
Публічно-адміністративні формальності: еволюція підходів