Весь випуск

PDF

Статті

Вапнярчук В. В.
Системний підхід до кримінального процесуального доказування: обґрунтування можливості виділення та загальна характеристика

Гловюк І. В., Степаненко А. С.
Стандарт доказування «обґрунтована підозра» у кримінальному провадженні

Гмирко В. П.
Діяльнісний погляд на реструктурізацію кримінального процесу: the attempt of dogmatic Shawshank Redemption?

Гриненко С. О.
Правове регулювання використання негласних методів отримання інформації

Зинченко И. А.
Объективная истина и юридическая реальность в уголовно-процессуальном познании

Костін М. І.
Мета кримінального судочинства як системоутворювальний чинник організації кримінально-процесуальної діяльності

Кубрак П. М.
Досудове слідство в українських землях у період ХIV – ХVII століть

Макаренко Є. І.
Чи є факт затримання підозрюваного доказом у кримінальному процесі?

Метелев О. П.
Гносеологічна і правова природа цифрових доказів у кримінальному процесі

Михайлюк А. М.
Мета і завдання досудового розслідування у КПК України

Неизвестный Р. П.
Об уголовных следственных и судебных доказательствах и попытке «схватывания» их языком уголовно-процессуального закона

Павлишин А. А., Слюсарчук Х. Р.
Стандарт доказування «достатня підстава»: тлумачення верховного суду США та національна практика застосування

Прилуцький С. В.
Недоторканність судді: актуальні проблеми правового регулювання та практики правозастосування

Тертишник В. М.
Презумпція невинуватості: інтегральна правнича засада та її застосування у разі виконання функції захисту

Tochilovsky
Accused’s testimony and statements in jurisprudence of international criminal courts and tribunals

Тугарова О. К.
Логічна природа непрямих доказів у кримінальному процесі

Шибіко В. П.
Повернення справи на додаткове розслідування й нові форми відновлення досудового провадження за рішенням суду в кримінальному процесі України

Шумило М. Є.
Камо грядеши, український суде?