Весь випуск

PDF

Статті

ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ ПРАВА

І. В. Костенко
Аналіз рівня практичної реалізації правотворчого процесу його суб’єктами

В. Ю. Пряміцин, І. В. Полякова
Кріоніка як право на збереження життя

В. І. Чечерський
Співвідношення права на життя та права на репродуктивний вибір у разі штучного переривання вагітності

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА МИТНЕ ПРАВО

В. А. Гвоздій
Адміністративно-правові аспекти розвитку органів адвокатського самоврядування (1917–1962 рр.)

Н. М. Гладка
Правове регулювання митного режиму транзиту в контексті реформування національної митної системи

Я. В. Греца
Особливості визначення строків оскарження рішень органів податкової служби в судовому порядку

В. Ю. Грицик, О. А. Золотарьова
Правові та організаційні основи діяльності підрозділів, покликаних протидіяти корупційним проявам в органах Державної митної служби України

М. В. Дуженков
Механізм забезпечення прав дитини, яка вчинила правопорушення, у національному законодавстві

О. В. Кожухар
Партнерство інститутів громадянського суспільства та поліції: основні принципи взаємодії

І. Б. Котерлін
Правове регулювання маркетингової інформації

В. В. Ліпинський
Правові аспекти притягнення до відповідальності за порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю

Ю. П. Лісовська
Тензорно-інваріантний принцип числення кіберінфраструктури в адміністративно-правовому регулюванні інформаційного капіталу

Д. Г. Мулявка
Сутнісні ознаки недержавної правоохоронної діяльності (на прикладі приватної детективної та недержавної охоронної діяльності)

Д. В. Приймаченко, Д. Д. Приймаченко
Правове регулювання вступу на державну службу в митні органи України: сучасний стан та перспективи

О. М. Сказко
Перспективи впровадження юридичної відповідальності за кіберсквотинг

О. О. Химинець
Зміст, структура та адміністративно-правова природа інтелектуальної власності в освітній і науково-педагогічній інноваційній діяльності

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Е. В. Вакулович
Особливості визначення істотних умов публічного договору

П. Д. Гуйван
Європейський принцип справедливого суду: визначальні засади

Т. Д. Кравченко
Проблеми правової природи третейської угоди

О. В. Руденко
Прецедентне право суду Європейського Союзу щодо інтерпретації поняття «позадоговірні зобов’язання»

ПРОБЛЕМИ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

А. О. Антощук, Ю. В. Терещенко
Процесуальні та тактичні засади проведення огляду трупа, виявленого у водоймі

О. П. Фролов
Поняті як суб’єкти обшуку у формі спеціальної операції

І. С. Яковець, В. В. Карелін
Щодо оцінки ризиків вчинення нових кримінальних правопорушень особами, які відбувають покарання, не пов’язані з позбавленням волі

ТРИБУНА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ

Ю. В. Горб 
Заявлення стороною захисту клопотань про проведення процесуальних дій у досудовому провадженні

К. О. Губський
Основні засади здійснення фінансових процедур у сфері фінансової діяльності держави

В. В. Добровольська 
Процедурні норми контролю у сфері господарювання

А. А. Пилипенко, П. В. Куроєдова, А. Р. Джежела
Особливості та юридичний механізм вирішення колективних трудових спорів