Весь випуск

PDF

Статті

ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ ПРАВА

В. А. Санжаров
Витоки і джерела канонічного права в Західній Європі до декрету Граціана

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА МИТНЕ ПРАВО

В. В. Ліпинський
Вплив статті 7 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод на тлумачення адміністративно-деліктних правових норм

В. В. Митошоп
Політико-правові причини ухилення США від участі в колективних заходах щодо захисту навколишнього середовища

Д. В. Приймаченко, В. Д. Приймаченко
Правові та організаційні засади добору кадрів на вакантні посади в митні органи: сучасний стан та перспективи

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

І. В. Ігнатенко
Правові питання забезпечення землеустрою як напрямку удосконалення сільськогосподарського землекористування

Є. В. Синельников
Деякі аспекти вирішення спорів щодо визначення місця проживання малолітньої дитини (за матеріалами судової практики Верховного Суду)

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Ш. Б. Давлатов
Міжнародні вимоги криміналізації легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом

О. О. Титаренко
Деякі дискусійні питання розділу 9.7 «Злочини та проступки проти порядку публічного управління та авторитету держави» проєкту Кримінального кодексу України

ПРОБЛЕМИ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

D. O. Deineko
Legal aspects of application of rules of origin of goods in regional comprehensive economic partnership

Є. Є. Фурса
Вчинення консулом нотаріального провадження з прийняття в депозит грошових сум та цінних паперів: актуальні питання теорії і практики

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Н. А. Гураленко, В. В. Гордєєв
Формальний характер судової процедури: теоретико-методологічні основи адміністративного судочинства

М. С. Кельман, В. Є. Ткачук
Право і соціальні цінності як засторога боротьби зі злом

Нуруллаєв Ількін Садагат огли
Правове регулювання механізму стягнення необгрунтованих активів пов’язаних фізичних та юридичних осіб як виду цивільної конфіскації та його міжнародно-правові засади

Я. І. Маслова
Механізм запобігання корупції: поняття та структура

М. О. Куценко
Особливості застосування судами законодавства у справах про поновлення працівника на роботі

Т. Р. Куценко
Особливості дисциплінарної відповідальності судді як спеціального суб’єкта трудового права

А. В. Омельченко
Надання адміністративних послуг як предмет правового регулювання

Є. В. Макода
Відмежування провокування вчинення злочину, від дозволеної поведінки під час законних таємних методів у кримінальних розслідуваннях

М. О. Семенишин, Є. С. Назимко, Т. І. Тіточка
Організаційне забезпечення діяльності органів і підрозділів національної поліції України при запобіганні корисливо-насильницьким злочинам на території Донецької та Луганської областей

П. С. Єпринцев
Кримінологічна характеристика лідерів та інших учасників організованих груп і злочинних організацій

О. В. Сара
Криміналістична класифікація як основа аналізу кримінальних правопорушень, пов’язаних із державними закупівлями у сфері будівництва