Весь випуск

PDF

Статті

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА МИТНЕ ПРАВО

Атаманчук Н. І.
Поняття, ознаки та особливості мита як непрямого податку

Берлач Г. В.
Наукові підходи до системи суб’єктів адміністративно-правового регулювання суб’єктів природних монополій у сфері електричної енергії України

Бортник Н. П., Тильчик О. В., Дніпров О. С.
Сутність виконавчої влади як ключової категорії адміністративного права

Бояринцева М. А.
Реалізація права на касаційне оскарження в адміністративному процесі України

Васильєва Л. О.
Адміністративно-правове регулювання банківської діяльності: постановка проблеми

Вільчинський О. В.
Адміністративно-правовий статус адміністративних комісій

Голобутовський Р. З.
Особливості адміністративно-правового регулювання публічної служби суддів в Україні

Hubanov O. O.
Notions of the legal responsibility of European public servants: topical issues of law enforcement

Жуков С. В.
Принцип верховенства права в системі принципів адміністративно-правового забезпечення доброчесності суддів

Крикун В. Б.
Окремі аспекти вдосконалення організаційних засад адміністративно-правового регулювання економіки України в кризових умовах

Ліпинський В. В.
Щодо деяких питань судового розгляду справ про порушення митних правил, заведених за ознаками статті 472 Митного кодексу України

Романюк М. В.
Міжнародний досвід проведення експертиз в адміністративному судочинстві

Ростовська К. В.
Проблемні питання взаємодії суб’єктів формування та суб’єктів реалізації державної антикорупційної політики

Соколов А. О.
Медіація як альтернативний (позасудовий) спосіб вирішення податкових спорів в Україні: постановка проблеми

Топчій О. В.
Методологічні засади дослідження інформаційної безпеки неповнолітніх в адміністративному праві

 

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Васильєв В. В.
Диспозитивність та імперативність у цивільно-правовому регулюванні суспільних відносин: прояви та співвідношення

Ступницький К. В.
Зберігання речей, які є предметом спору, за рішенням суду: цивільно-правовий аспект

Таран Л. В.
Щодо актуальних питань господарської діяльності закладів позашкільної освіти

Яценко С. С., Лига А. І.
Правовий статус об’єднання співвласників багатоквартирного будинку як елемента сфери житлово-комунальних послуг міста

ПРОБЛЕМИ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Варава В. В.
Запобігання та протидія втручанню в діяльність працівника правоохоронного органу з викриття кримінальних правопорушень у митній сфері

Давлатов Ш. Б., Коновальчук І. С., Летучий В. І.
Матеріальний та процесуальний аспекти кримінальної відповідальності в контексті презумпції невинуватості

Карнаухов О. В.
Криміналістичне забезпечення: категорія, зміст та визначення

Корольов В. О.
Проведення негласних слідчих (розшукових) дій оперативними підрозділами Держприкордонслужби України

Легеза Є. О.
Законність та обґрунтованість рішень Вищої кваліфікаційної комісії суддів України під час допуску до конкурсу Верховного Суду

ТРИБУНА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ

Богомол Ю. П.
Вплив глобалізаційних та інтегративних процесів на взаємодію норм міжнародного і національного права

Бойко Ю. Ю.
Міжнародно-правова концепція охорони прав пацієнта

Бородайко А. К.
Порядок проведення конкурсу з визначення приватного партнера

Liaskouski I. I.
Republic of Belarus. Restricted information mode. Confidential information and secrets

Палій Є. А.
Зарубіжний досвід розгляду справ адміністративної юрисдикції у скороченому провадженні в інших країнах

Стельмах В. С.
Правосуддя: поняття та значення за Кримінальним кодексом України