Весь випуск

PDF

Статті

ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ ПРАВА

Ю. Ю. Боброва
Формування ґендерного паритету в професії судді: історичний екскурс

М. Ю. Веселов
Основні напрями дослідження системи забезпечення прав дітей

Д. С. Карцигін
Природа та сутність інституту взаємодії органів влади та громадськості в контексті охорони екологічних прав

М. І. Пришляк, В. О. Меленюк
Особливості та правова природа інтересу територіальної громади

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА МИТНЕ ПРАВО

С. І. Бевз
Акти реалізації адміністративно-правових норм у механізмі адміністративно-правового регулювання державного управління господарською діяльністю

І. А. Гончарова, Ю. Ю. Клименко
Особливості сплати судового збору у спорах щодо оскарження рішення про коригування митної вартості товарів

К. А. Гутченко
Адміністративна процедура: дієвість основних положень нового закону

Ю. Д. Кунєв, Д. С. Бєлова
Митна процедура митний склад: теоретичні аспекти

В. В. Ліпинський
Щодо деяких питань взаємодії органів державної фіскальної служби України та Державної прикордонної служби України під час виявлення ознак порушень митних правил

О. І. Пархоменко-Куцевіл
Компаративний аналіз формування антикорупційних інституцій в Україні та Гонконгу: проблеми та перспективи

О. Г. Стрельченко
Характеристика дозволів як різновиду засобів забезпечення законності у сфері обігу лікарських засобів

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Л. Ю. Бельо
Майнова самостійність суб’єктів цивільних (приватних) відносин як одна із засад цивільного права

В. Б. Бойко
Особливості відшкодування моральної шкоди споживачам: теорія і практика

В. В. Філатов
Податкова інформація: проблемні питання законодавчого визначення

ПРОБЛЕМИ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

О. Д. Вербицький
Поняття власної безпеки в органах поліції

Ю. М. Мирошниченко
Негласні слідчі (розшукові) дії: підстави проведення

ТРИБУНА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ

О. В. Бачинський
Принципи виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації

А. П. Ісаєва
Аналіз системи трудових договорів у Франції

С. К. Костенко
Актуальні проблеми чинного порядку оскарження актів, дій чи бездіяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів

Д. І. Макарчук
Щодо системи класифікації кримінальних правопорушень у доктрині та законодавстві про кримінальну відповідальність Федеративної Республіки Німеччина

А. В. Оліфір
Порівняльно-правовий аналіз участі прокурора у цивільному процесі України та Республіки Польща

Е. О. Скубак
Компаративістський аналіз сутності зловживання посадовим (службовим) становищем у закордонній та вітчизняній кримінально-правовій науці

В. А. Сущенко
Напрями вдосконалення законодавства України щодо гарантій конституційних прав і свобод у зв’язку з проведенням антитерористичної операції

А. А. Циганенко
Адміністративний примус як елемент забезпечення прав і свобод людини та громадянина в діяльності Національної поліції України