Весь випуск

PDF

Статті

ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ ПРАВА

Є. В. Дояр
Передумови та значення відступу верховним судом від його висновків з питань застосування норм права

В. О. Карпічков
Особливості управління в містах і селах Галичини кінця XVIII – початку XX століття

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА МИТНЕ ПРАВО

І. Л. Кріцак
Види досудового врегулювання адміністративно-правових спорів та правові засади їх здійснення

О Г. Стрельченко, І Г. Бухтіярова, О. А. Бухтіяров
Доктринальна характеристика суб’єктів публічної адміністрації: сучасний вимір у рамках європеїзації суспільства

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО. ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

Д. О. Дейнеко
Правова основа та політичні умови мирного співробітництва АСЕАН. Приєднання України до договору про дружбу та співробітництво в Південно-Східній Азії

О. В. Ковальова
Особливості інформаційного забезпечення досудового розслідування в межах міжнародної правової допомоги

О. В. Легка
Міжнародно-правове регулювання захисту прав дітей в умовах воєнного стану

ТРИБУНА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ

Д. Е. Богатов, І. С. Мєлєшев, В. С. Приходько
Роль Європейського Союзу в підтримці миру та міжнародної безпеки в аспекті повномасштабного військового вторгнення Російської Федерації на територію України

С. О. Веснін
Зарубіжний досвід правового регулювання питань дисциплінарної відповідальності адвоката та деякі напрями його запозичення у законодавство України

В. А. Жура, М. В. Корнесюк, К. І. Степанюк
Місце прокуратури у процесі співробітництва з міжнародним кримінальним судом

А. М. Кичко, К. С. Ваганова, М. О. Скляр
Адміністративна відповідальність за порушення комендантської години під час воєнного стану

А. О. Овчаренко, А. В. Мишанич
Роль бюро економічної безпеки України в умовах воєнного стану

А. О. Покрасьон, К. М. Мартинюк, Л. О. Булко
До питання про тимчасовий захист в країнах Європейського Союзу

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

І. О. Верба
Поняття та особливості альтернативних способів врегулювання адміністративно-правових спорів у сфері публічно-правових відносин

О. Р. Пелішенко
Форми здійснення державної політики у сфері фахової передвищої освіти

Ю. В. Цуркан-Сайфуліна
Міжгалузеві зв’язки компонентів системи права

В. А. Вдовічен, В. В. Гордєєв
Компетенція органів конституційної юрисдикції

М. В. Макаров
Моделі античного громадянства та їх особливості в історичній ретроспективі

Д. О. Скрипник
Перспективна дія правових позицій верховного суду в кримінальному провадженні: чи варто запроваджувати?

Н. А. Гураленко, О. В. Меленко
Право на докази в процесах конституційного контролю

І. М. Литвинюк
Позовна заява в адміністративному судочинстві як процесуальна форма звернення до суду

Ю. О. Виходець
До питання фіксування негласних слідчих (розшукових) дій, проведених з використанням комп’ютерних технологій

С. М. Ратушний, О. К. Намясенко
Міжнародні санкції в системі регулювання міжнародних комерційних відносин

Y. O. Legeza, Y. A. Volkova
Applicability of procedural reflection of the court in the settlement of electoral disputes (analysis of the practice of the ecthr)

Д. А. Синюшко
Соціально-демографічні ознаки особи кримінального правопорушника, що вчиняє незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу

В. О. Рядінська, Ю. О. Костенко
Гарантії не притягнення до відповідальності осіб, які мають намір скористається одноразовим (спеціальним) добровільним декларуванням щодо належних їм активів

Ю. С. Козлова
Адміністративно-правовий статус Національного банку України як суб’єкта державного фінансового моніторингу: поняття, зміст та складові структурні елементи

Т. С. Ківалова, Х. Н. Бехруз, О. Ю. Цибульська
Щодо питання про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадання дітей в Україні

О. В. Степаненко
Кримінальні правопорушення, пов’язані з домашнім насильством

Д. О. Колодін
Досвід кримінальної охорони виборчої системи у законодавстві європейських країн

В. В. Буга
Доктринальні підходи до визначення адміністративно-правового механізму запобігання правопорушенням у сфері будівництва

Ю. В. Мех
Досвід державно-приватного партнерства в секторі безпеки країн ЄС

М. П. Коваль
Порівняльно-правові аспекти адміністративної юстиції як складова правознавства: сучасний стан

Т. В. Волошанівська
Забезпечення взаємодії слідчих та оперативних підрозділів при розслідуванні кримінальних правопорушень, вчинених дітьми