Весь випуск

PDF

Статті

ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ ПРАВА

О. О. Дячок
Поняття суверенності особи у психології, філософії та правознавстві

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА МИТНЕ ПРАВО

Н. В. Гришина, С. А. Федчишин
До проблеми індивідуалізації заохочень, що застосовуються до державних службовців: досвід Закордонної служби США

О. Б. Заверуха
Складники правового статусу платників податків у контексті забезпечення реалізації їхніх законних інтересів

Н. Ю. Кантор
Юридична структура адміністративно-правових норм

А. В. Марущак
Податковий контроль: сутність, особливості та призначення

ПРОБЛЕМИ ПРАВООХОРОННОЇ ТА ПРАВОЗАХИСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В. В. Ворожбіт-Горбатюк
Вебінар як форма організації навчання і консультаційної підтримки неповнолітніх осіб, засуджених до обмеження/позбавлення волі

І. А. Федчак
Характеристика керівних принципів реалізації моделі правоохоронної діяльності на основі даних (Data-Driven Approaches to Crime and Traffic Safety / DDACTS)

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО. ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

О.В. Легка
Імплементація міжнародних стандартів щодо захисту права на доступ до інформації в Україні

ТРИБУНА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ

Е. В. Гансецька
Юридичні дефекти конституційно-правової відповідальності глави держави в Україні

К. Ю. Гуз
Особливості міжнародно-правового адміністрування сфери реабілітації осіб у закладах охорони здоров’я МВС України

В. М. Дубас
Кримінально-правові засоби в системі правових засобів протидії корупційним кримінальним правопорушенням

Р. О. Фатьянов
Поняття податкового спору та обґрунтування необхідності його закріплення в законодавстві України

В. Ю. Цьомра
Особливості утворення та державної реєстрації громадських об’єднань

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Б. С. Щербина
Типові корпоративні права учасників акціонерного товариства

О. М. Дроздов, І. В. Басиста, О. В. Дроздова
Закриття кримінального провадження апеляційним судом у випадку смерті обвинуваченого щодо якого ухвалено виправдувальний вирок через недоведеність в його діянні складу кримінального правопорушення

О. В. Щербанюк
Народна законодавча ініціатива: європейська та національна практика

Є. В. Кобко
Роль органів місцевого самоврядування в забезпеченні інклюзивного публічного управління

Yu. A. Volkova
The principle of proportionality the rule of law in the regulation of tax relations and relations related to environmental pollution

В. М. Репецький
Міжнародний контроль за виконанням міжнародних зобов’язань: деякі аспекти проблематики

І. Д. Пастух, Т. Г. Корж-Ікаєва
Адміністративно-правовий режим воєнного стану: зміст та зарубіжний досвід правового регулювання

М. М. Потіп
Окремі аспекти правового регулювання справляння збору за місця для паркування транспортних засобів під час воєнного стану

Г. О. Блінова
Інформаційне забезпечення адміністрування місцевих податків і зборів: організаційно-правові аспекти

Д. О. Колодін, Л. М. Абакіна-Пілявська
Окремі питання кримінально-правової охорони національної безпеки України в умовах воєнного стану

Н. О. Максіменцева, М. Г. Максіменцев
Право народу на законодавчу ініціативу як форма безпосередньої демократії

І. В. Давидова
Оренда як ефективний спосіб управління майном територіальної громади

О. В. Запотоцька
Суб’єкти громадського контролю щодо запобігання корупції

Д. М. Тичина
Європейська практика запобігання домашньому насильству

О. П. Бондарчук
Забезпечення захисту соціальних прав людини: міжнародні стандарти

O. V. Hladii
The concept of administrative procedural relations and the category “Interest”

Ye. V. Zhadan
Regulatory and legal content of the regional environmental policy

П. І. Мандзик
Віктимна поведінка жінок-жертв домашнього насильства

С. С. Мороз, Л. В. Крупнова, М. В. Коваль
Реалізація дискреційних повноважень суду на стадії зупинення виконання рішення суду або зупинення його дії в порядку адміністративного судочинства

Нуруллаєв Ількін Садагат огли
Окремі питання притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення воєнних злочинів Міжнародним кримінальним судом

A. I. Ripenko
Funding reparations to Ukraine: the international law framework

Г. К. Тетерятник, О. В. Бех, Ю. М. Одажиу
Окремі питання розслідування безвісного зникнення осіб за особливих обставин

О. А. Марченко
Деякі проблемні питання фіксування та розслідування кримінальних правопорушень проти довкілля в умовах воєнного часу

Є. С. Назимко, Г. С. Буга, С. М. Князєв
Поняття community policing

О. О. Сурілова
Муніціпальні стандарти ради Європи в контексті викликів ХХІ століття

Ю. С. Дубінін, А. С. Гуменюк
Реалії та перспективи удосконалення нормативного забезпечення біоенергетичних відносин в Україні

В. В. Ковальчук, Г. Ф. Кривда, В. Є. Загородній, І. В. Загородній
Неруйнівний метод аналізу складу сироватки крові у криміналістиці

В. В. Владишевська, В. Є. Загородній
Рішення міжнародних судових органів в контексті реалізації норм міжнародних договорів

В. М. Зубар, А. О. Кіфак
Деякі аспекти застосування теорії гри в праві

В. К. Колпаков, Є. В. Курінний, А. А. Шарая
Адміністративна процедура оцінки впливу на довкілля як необхідна передумова захисту морського простору

К. В. Мануїлова, О. Ю. Цибульська
Проблеми та перспективи запровадження трастів у континентальному праві