Весь випуск

PDF

Статті

ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ ПРАВА

В. К. Антошкіна
Особливості тлумачення в системі приватного права

С. К. Бостан, Л. М. Бостан
Право участі дітей і молоді в суспільно-політичному житті

О. П. Васильченко
COVID-19 – новітній виклик для світу та прав людини: легітимна протидія поширенню інфекції?

О. В. Сінькевич
Значення регулятивної функції галузі конституційного права України в контексті європейської інтеграції (доктринальні положення)

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА МИТНЕ ПРАВО

Н. В. Добровольська
Адміністративний договір: осмислення нормативної дефініції

І. В. Ковбас
Ефективність адміністративно-правового регулювання нагородної справи в Україні: критерії, показники та умови

О. П. Котляренко
Конституційно-правові основи прийняття рішення про використання Збройних Сил України

Г. В. Муляр
Адміністративна відповідальність за порушення законодавства щодо захисту персональних даних у сфері охорони здоров’я

В. В. Мушенок, В. О. Тімашов
Теоретико-правове дослідження з місту цільового блоку адміністративно-правового статусу органів публічного адміністрування ринку електричної енергії України

І. С. Поляков
Моделі адміністративного судочинства в державах континентального типу правової системи

В. О. Тімашов, Т. А. Щуренко
Адміністративно-правове регулювання інформаційних відносин у галузі реклами

А. М. Чорна
До проблеми визначення поняття адміністративно-правового забезпечення прав суб’єктів підприємницької діяльності у сфері оподаткування

А. С. Шапошник, Т. В. Шлапко
Визначення місця прокуратури в системі органів державної влади

О. С. Шутова, К. С. Овсієнко
Інститут референдуму в демократичних державах: позитивні і негативні аспекти

П. О. Яковлєв
Державне регулювання у сфері телебачення в контексті забезпечення інформаційної безпеки

ПРОБЛЕМИ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Н. А. Галабурда
Сучасна парадигма імплементації норм Європейської конвенції про захист прав людини й основоположних свобод у кримінальне процесуальне законодавство України

В. В. Коваленко
Судова практика у справах зі спорів, що виникають у відносинах зі збереження, використання та відтворення водних ресурсів

З. Є. Романівка
Кримінально-правове значення знарядь і засобів у разі опосередкованого вчинення злочину

О. М. Царенко, С. І. Царенко
Гендерна дискримінація жінок-військовослужбовців

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Б. М. Тична
Напрями вдосконалення інформаційної діяльності Збройних Сил України в умовах Північноатлантичної інтеграції

ТРИБУНА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ

М. П. Стрюк
Нормативно-правове забезпечення управління сектором безпеки та оборони України

Д. В. Часовников
Порядок застосування адміністративно-господарських санкцій на ринку цінних паперів

РЕЦЕНЗІЇ

Ю. В. Нікітін
Рецензія на монографію Ю. Б. Курилюка «Державний кордон і правопорядок (законодавство, теорія, практика)»

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

М. М. Малетич
До питання про формування дефініції безперечної адміністративної процедури

А. М. Соцький
Види та особливості системи засобів публічного адміністрування лісової сфери

Л. М. Білецька
Функції страхування господарської діяльності

Р. І. Самсін
Державне регулювання у сфері обігу віртуальних активів: світовий досвід