Весь випуск

PDF

Статті

ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ ПРАВА

В. О. Іванкова
Рецепція права: поняття, особливості та співвідношення із суміжними категоріями

А. Б. Маслова
Загальнотеоретична характеристика медіації та передумови її використання як процедури вирішення митних спорів

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА МИТНЕ ПРАВО

А. А. Барікова
Сутність дискреції у застосуванні норм фінансового права

Т. О. Коломоєць, Б. Г. Васильчук
Антикорупційне декларування: вітчизняний і зарубіжний досвід нормативно-правового закріплення строків

А. В. Логвин
Податковий контроль: проблеми сьогодення та шляхи вирішення

П. В. Макушев, А. В. Хрідочкін
Вибір оптимального підходу до вирішення проблеми вдосконалення реалізації пріоритетних напрямів державної політики щодо публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності

В. В. Самонова
Ознаки електронних доказів в адміністративному судочинстві

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

В. В. Коваленко
Міжнародний досвід функціонування інституту використання й охорони земель

ПРОБЛЕМИ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

І. М. Коросташова
Судові та правоохоронні органи України (питання класифікації)

Ю. О. Лісіцина, В. І. Василенко
Детермінанти здійснення незаконної торгівлі анатомічними матеріалами людини

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

А. О. Прокопенко
Перспективи запровадження в Україні обов’язкового досудового вирішення митних спорів перед зверненням до адміністративного суду (іноземний досвід і вітчизняні наукові напрацювання)

ТРИБУНА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ

Ю. В. Георгієвський
Правові проблеми запровадження юрисдикції іноземних судів в Україні

І. В. Ігнатенко
Перспективи розвитку органічного сільського господарства України у процесі інтеграції до Європейського Союзу

В. М. Калашников
Правовий статус приватних воєнних компаній США та Великої Британії: досвід для України

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Р. М. Павленко
Проблемні питання діяльності громадської ради доброчесності

І. І. Волкова
Інституційна система суб’єктів, які забезпечують захист прав дитини

С. І. Спільник
Інформаційно-аналітичне забезпечення кримінологічної діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України

Білінський Д. О.
Актуальні питання публічно-правового регулювання видатків на охорону здоров’я

Сисоєнко І. В.
Розвиток медичного туризму в зарубіжних країнах

Юлдашев С. О., Демченко С. Ф.
Як реформувати судову систему України

Вовк П. В.
Цінність процесуальної форми у адміністративному судочинстві: концептуальні засади

Л. М. Чемерис
До проблеми визначення ознак порушення порядку ведення податкового обліку, надання аудиторських висновків (ст. 163-1 кодексу України про адміністративні правопорушення)

А. М. Тимчишин
Використання спеціальних знань при розслідуванні кримінальних правопорушень проти життя та здоров’я особи

О. В. Кучер
Об’єкт та предмет нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю

В. В. Повидиш
Повноваження суб’єктів галузевої та спеціальної компетенції щодо адміністративно-правового забезпечення державного оборонного замовлення

Р. С. Козьяков
Адміністративно-правове регулювання контрольно-наглядової діяльності в Національній поліції України

Т. В. Волошанівська
Особа неповнолітнього, який вчинив кримінальне правопорушення