Весь випуск

PDF

Статті

ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ ПРАВА

В. О. Карпічков
Еволюція судової системи Галичини у складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії кін. XVIII – поч. XX ст.

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА МИТНЕ ПРАВО

М. М. Руденко
Нормативно-правовий акт як інструмент адміністративно-правового забезпечення організації та діяльності МВС України

ПРОБЛЕМИ ПРАВООХОРОННОЇ ТА ПРАВОЗАХИСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Д. В. Приймаченко, А. Б. Маслова
Громадська рада доброчесності як суб’єкт громадського контролю за діяльністю суддів

ТРИБУНА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ

Л. О. Булко, А. О. Покрасьон
Застосування концепції войовничої демократії в умовах протидії збройній агресії рф

А. О. Казакевич
Сутність реалізації суб’єктами адміністративного процесу процесуальних прав та юридичних обов’язків

А. В. Ковирєв
Фраудаторні правочини: законодавчі принципи та особливості формування сучасної судової практики

М. В. Корнесюк, М. О. Скляр, К. І. Степанюк
Обмеження права на освіту у процесі мобілізації в умовах воєнного стану: роздуми про законопроєкт № 9672

Д. Д. Приймаченко, В. Д. Приймаченко
Розвиток інституту адміністративних послуг в Україні під впливом глобалізації та цифровізації

А. В. Савінова
Співвідношення податкових пільг із іншими категоріями

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

М. М. Місечко
Проблематика оцінки слідчим суддею доказів при розгляді клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Р. Б. Шишка, Н. П. Христинченко, І. Л. Бородін
Академічна недоброчесність як правовий феномен

Є. М. Клюєва
Ґенеза та розвиток законодавства про податки та збори в Україні.

О. І. Сафончик
До питання співвідношення правових категорій в сфері права інтелектуальної власності «торгівельна марка» та «комерційне найменування» в Україні

К. В. Мануїлова
Включення воєнних злочинів проти довкілля до компетенції міжнародного кримінального суду

О. О. Барабаш
Реалізація адміністративних функцій керівника підприємства: компетентнісний підхід

М. В. Буроменський
Тлумачення конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у світлі норм міжнародного гуманітарного права

А. В. Омельченко, О. В. Кузьменко, В. Г. Чорна
Правовий статус платників податків у сфері електронної комерції

О. В. Стовба
Оскарження рішень слідчого судді: практика Європейського суду з прав людини

О. М. Берназ-Лукавецька
Цивільно-правове регулювання страхових відносин

В. К. Матвійчук, І. О. Харь
Суб’єкти корупційних кримінальних правопорушень

В. В. Тильчик, О. В. Тильчик
Зарубіжний досвід використання окремих елементів адміністративної процедурної форми в податкових правовідносинах

І. В. Давидова
Медіація чи мирова угода: особливості застосування при вирішенні спорів

Л. В. Діденко
Правова природа непрофільних перевезень, здійснюваних за допомогою транспортних агрегаторів

І. Л. Бородін, В. В. Галунько, І. О. Глобенко
Адміністративно-правові принципи, гарантії та адміністративна відповідальність щодо забезпечення інформації у сфері телебачення

Є. В. Сердюк, О. С. Яра
Завдання публічного адміністрування телебачення в Україні в умовах воєнного стану

К. В. Головко
Підходи до формування податкової культури

С. Д. Гусарєв
Функція строків в цивільному праві України

Ю. М. Павлютін
Цифровізація системи податкового адміністрування: національний та іноземний досвід

О. О. Дмитрик, А. М. Ісаєв
Віртуальні активи, цифрові гроші, платіжні системи: деякі аспекти правового регулювання

О. Ю. Дрозд
Митний режим транзиту: адаптація до європейського митного регулювання

С. В. Холявка
Договори про трансферт інновацій: поняття, види, правове регулювання

В. В. Рогальська, О. М. Броневицька
Повноваження слідчого судді у кримінальному провадженні під час проведення окремих слідчих (розшукових дій)

І. О. Кісліцина
Актуальні питання діяльності прокуратури в умовах воєнного стану

В. В. Варфоломєєв, Т. І. Пономарьова
Теоретичні та практичні проблеми протидії втручанню у діяльність сторін кримінального провадження

Є. С. Назимко, М. М. Клемпарський
Громадська антикорупційна експертиза як форма запобіганню корупції

Н. Ю. Цибульник
Деякі питання визначення юридичного складу адміністративного правопорушення безпекового законодавства

Ю. І. Аністратенко, І. В. Грицюк
До питання щодо визначення принципів фінансового контролю

Т. О. Коломоєць, Є. В. Курінний, М. В. Титаренко
Принцип пропорційності як міжнародний стандарт адміністративного судочинства