Весь випуск

PDF

Статті

ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ ПРАВА

О. Б. Ганьба
Особливості класифікації архаїчних відносин родового суспільства

А. А. Пилипенко, В. В. Копілець, В. М. Піпенко
Прожитковий мінімум: виживати чи мігрувати?

В. С. Тарасенко
Реформа прожиткового мінімуму в Україні

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА МИТНЕ ПРАВО

А. В. Аксютіна
Принципи адміністративно-правового забезпечення населення культурними послугами

Є. В. Буличов
Класифікація адміністративних послуг у сфері справляння податків і зборів

Ю. Д. Кунєв, В. О. Дувінг
Публічно-адміністративна діяльність – об’єкт адміністративно-правової науки

Є. О. Легеза
Імплементація позитивного зарубіжного досвіду митного оформлення, вартості та контролю транспортних засобів у вітчизняне законодавство

Ж. М. Мельник-Томенко
Принцип рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом: теоретико-правовий аналіз

В. В. Пацкан
Засади адміністративно-правового статусу рахункової палати як вищого органу аудиту України

А. А. Приходько
Визначення поняття «публічна адміністрація» у сфері запобігання та протидії корупції в Україні

О. І. Приходько
Характеристика повноважень представника в адміністративному процесі

Л. М. Тимченко
Євроінтеграційні напрями вдосконалення системи надання адміністративних послуг

В. В. Топольніцький, Б. М. Тична
Проблеми правового регулювання понять «воєнний стан», «стан війни» та «воєнний час»

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

П. Д. Гуйван
Темпоральна визначеність правозастосування у світлі принципів Європейського суду з прав людини

О. М. Коваль
Деякі проблеми створення і використання голограми людини: правові новели та сучасні цифрові технології

Н. В. Локтєва-Маклашова, М. О. Майстренко
Проблемні питання сучасного стану реформування обігу земельних ділянок сільськогосподарського призначення

А. А. Пилипенко, М. А. Волкова, О. М. Радзецький
Право на страйк: українські реалії

М. Ю. Покальчук
Деякі правові питання ведення особистих селянських господарств

Л. В. Таран
Щодо актуальних питань господарювання закладів позашкільної освіти

ПРОБЛЕМИ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

О. В. Василова-Карвацька
Криміналістичний аспект розслідування торгівлі людьми

Л. П. Гринько
Криміналістична алгоритмізація: окремі проблеми теорії та практики

Л. В. Гусар
Проблеми визначення поняття тероризму

Ш. Б. Давлатов
Особливості призначення додаткового покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю

О. В. Карнаухов, В. В. Варава
Антологія криміналістичного забезпечення: наукові погляди та принципи

М. В. Кікалішвілі
Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегії й тактики протидії корупційній злочинності

В. М. Кравчук
Вимоги щодо несумісності посади судді з іншими видами діяльності: порівняльний конституційно-правовий аспект

В. В. Майоров
Мета діяльності Національної поліції України: сучасні погляди на розуміння

Н. З. Рогатинська
Вектори протидії митній злочинності в Україні та світі

Г. М. Собко
Особливості об’єктивних та суб’єктивних ознак насильницького заволодіння чужим майном та їх законодавче відображення

Ю. В. Тищенко
Використання нетрадиційних методів криміналістичної техніки при розслідуванні злочинів, пов’язаних з ухиленням від проходження військової служби

ТРИБУНА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ

Л. О. Андрієвська, А. В. Крупіцька, Д. О. Скляр
Заочний розгляд справи, його значення та місце в цивільному процесі

Т. Б. Герелюк
Кваліфікуючі ознаки знищення, руйнування або пошкодження пам’яток – об’єктів культурної спадщини в Україні та країнах Східної Європи

М. О. Ларіонов
Договори про попереднє узгодження ціноутворення: поточний стан та перспективи для України

А. А. Пилипенко, М. Завгородній, С. Мороз
Трудові права працівників з обмеженими можливостями: особливості національного правового регулювання та зарубіжний досвід