Весь випуск

PDF

Статті

ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ ПРАВА

Є. С. Дурнов
Правове становище адвокатури в 1919–1939 роках на етнічних землях України у складі Польщі та Чехословаччини

В. Р. Нестор
Зародження міського самоврядування у Сполученому Королівстві

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА МИТНЕ ПРАВО

Ю. В. Борисова
Провадження у справах про адміністративні правопорушення, що пов’язані з корупцією: загальнотеоретичний аспект

С. В. Кононенко
Об’єкт адміністрування податків у сфері обігу підакцизних товарів

Є. О. Легеза
Особливості здійснення контролю під час надання публічних послуг задля запобігання корупційним ризикам

Р. В. Мазурик
Реалізація Антикорупційної стратегії на 2020–2024 роки в діяльності органів прокуратури

О. П. Махмурова-Дишлюк
Права і свободи людини та громадянина в умовах збройного конфлікту в Україні як об’єкт адміністративно-правового забезпечення

Є.А. Кобрусєва
Судовий розгляд справ у провадженнях щодо мирних зібрань

Н. Ф. Скляр
Принципи фінансової відповідальності за порушення податкового законодавства

А. В. Тарасюк.
Теоретико-правове підґрунтя інформаційної етики в системі забезпечення кібербезпеки

Т. І. Шинкар
Судовий захист права на доступ до публічної інформації

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

О. О. Біляєв
Особливості відповідальності у сфері спорту

С. В. Завальнюк
Проблематика співвідношення поняття прогалини в цивільному законодавстві та деяких схожих правових понять і явищ

І. В. Паризький
Специфіка комерціалізації послуг юридичного консалтингу в Україні

ПРОБЛЕМИ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

І. О. Волокітенко
Шляхи вдосконалення діяльності превентивних підрозділів Національної поліції України у сфері дотримання прав та свобод людини

О. В. Карнаухов
Антологія криміналістичного забезпечення (зміст системи, категорія та її критерії)

О. О. Кирбят’єв
Суб’єктивна сторона складів злочинів, передбачених статтями 342 та 345 КК України

О. М. Скрябін
Слідчі дії як основний засіб збирання доказів у кримінальному провадженні

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

І. М. Жуков
Актуальні питання міжнародно-правового регулювання розрахункових відносин

ТРИБУНА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ

Ш. Б. Давлатов, А. В. Асєєва
Примушування до шлюбу в аспекті протидії домашньому насильству: криміналізація та іноземний досвід