Весь випуск

PDF

Статті

ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ ПРАВА

С. Р. Рафальонт
Правове регулювання загальних положень судового розгляду кримінального провадження на теренах України поч. XIV – до сер. XX ст.

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА МИТНЕ ПРАВО

В. В. Горбалінський
Зміст судового розсуду в обранні способів захисту при оскарженні рішень суб’єктів владних повноважень

А. О. Зубко
Щодо визначення поняття принципів адміністративної політики України

В. І. Павленко
Загальна характеристика системи інструментів діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

О. В. Ніколаєва
Підстави надання правової охорони творам архітектури, створеним з використанням штучного інтелекту

ПРОБЛЕМИ ПРАВООХОРОННОЇ ТА ПРАВОЗАХИСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

О. О. Титаренко
Проблемні питання запобігання кримінальним правопорушенням на деокупованих територіях України

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО. ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

О. В. Легка
Застосування практики ЄСПЛ при забезпеченні права на захист інформації

ТРИБУНА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ

А. С. Волков
Предмет доказування у справах про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового чи тимчасового захисту

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Т. В. Волошанівська
Обстановка кримінальних правопорушень, вчинених неповнолітніми

І. А. Мацелюх
Інститут юридичної відповідальності: теоретико-правовий дискурс

А. М. Бабенко
Феномен та детермінанти вчинення кримінальних правопорушень проти трудових прав громадян

Є. С. Назимко, Г. С. Буга
Принцип незалежності суддів

С. Б. Булеца
Місце торговельної марки та промислового зразку в модному праві (fashion law)

В. В. Ровний
Адміністративно-правові засади використання поліграфа в Україні як інструменту галузі безпеки в умовах війни

Т. Б. Ніколаєнко, А. А. Вознюк, Г. С. Крайник
Особливості кримінальної відповідальності у разі введення в оману суд в умовах воєнного стану

П. А. Воробей, С. С. Мірошниченко, О. В. Микитчик
Безпосередній об’єкт кримінального правопорушення, передбаченого ст. 384 КК України

І. Л. Бородін, Р. Б. Шишка, О. О. Мельник
Правові аспекти імпорту зброї, товарів військового та подвійного призначення в Україну в умовах повномасштабного російського вторгнення

С. В. Діденко, А. В. Замрига, Є. В. Сердюк
Правовий статус державної служби експортного контролю України в умовах воєнного стану, уведеного у зв’язку зі збройною агресією російської федерації

А. З. Ланкевич
Ознаки наказу та його види

Ю. О. Легеза
Децентралізація податків та зборів як гарантія соціально-економічного розвитку територіальної громади

О. В. Агапова
До питання визначення системи суб’єктів спеціальної компетенції публічної адміністрації у сфері позасудової юстиції

П. А. Пінчук
Поняття та значення медіації як форми вирішення адміністративних спорів, які виникають з приводу оскарження адміністративного акта суб’єкта владних повноважень

О. А. Колодій
Позитивна дискримінація як інструмент забезпечення ефективної гендерної політики: український та європейський досвід

Я. О. Тицька
Регулювання наукових досліджень у багатосторонніх договорах щодо Арктики та Антарктики

Б. В. Бабін, О. В. Дегтярьова
Правові механізми захисту молоді за умов переміщення та окупації

В. С. Ткаченко
Робочий час: термілогічний аспект з урахуванням європейського досвіду

Д. С. Комарницький
Державна підтримка експорту як економічна функція держави та її адміністративно-правовий механізм

Д. В. Колодчин
Роль міжнародно-правових стандартів у запобіганні злочинності в пенітенціарній сфері зарубіжних країн

Т. П. Мінка
Європейський досвід використання поліграфа: шляхи удосконалення адміністративно-правового регулювання для України