Весь випуск

PDF

Статті

Актуально

Кунєв Ю. Д.
Адміністративна процедура як правовий засіб протидії корупції

Адміністративне та митне право

Легеза Є. О., Іванченко О. Ю.
Адміністративно-правовий аспект надання судових послуг у вітчизняному законодавстві

Мінка Т. П.
Проблемні питання створення місцевої (муніципальної) поліції в Україні

Гутченко К. А.
“Митний транзит”: сутність і зміст поняття

Дорофеєва Л. М.
Правове та організаційне забезпечення участі України у міжнародному співробітництві з питань протидії митним правопорушенням

Калантай М. В.
Оскарження як передумова митного спору

Макушев П. В.
Особенности правового регулирования использования персональных данных в таможенной службе Украины

Миколенко О. М.
Функціональне призначення адміністративно-деліктного права в системі права України

Перепьолкін С. М.
Джерела та форми міжнародного митного права

Припутень Д. С.
Проблемні питання застосування окремих заходів забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху

Прокопенко В. В.
Митні формальності щодо товарів, які переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом

Філатов В. В.
Загальна теорія безпеки як методологічна засада дослідження категорії “інформаційна безпека”

Khridochkin A. V.
Conceptual pages of public administration in the field of intellectual property in the European Union and European communities

Щекін Р. Г.
Організаційно-структурна характеристика органів публічного адміністрування у сфері освіти

Цивільне право

Мінченко А. О.
Міжнародні торговельні звичаї як джерело регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Проблеми правоохоронної діяльності

Тертишник В. М.
Правнича допомога та функція захисту в кримінальному процесі: гармонізація доктрини

Дячок О. О.
Щодо законодавчого обмеження правового статусу осіб, які вчинили злочини проти основ національної безпеки України

Батраченко Т. С.
Особливості реалізації принципів кримінального права під час встановлення відповідальності (на прикладі ст. 159-1 КК)

Ростовська К. В.
Проблемні питання створення антикорупційних судів в Україні

Трибуна молодого науковця

Коптєв А. М.
Правове та організаційне забезпечення діяльності сервісних центрів МВС України

Нечаєв В. Е.
Види публічних послуг, що надаються Національною поліцією України

Поцілуйко В. М.
Підстави та порядок застосування кримінальнопроцесуального і адміністративного доставлення та приводу особи

Сабурова Г. Б.
Керування управлінською документацією в установах виконавчої влади як одна із функцій механізму державного управління

Уханенко С. А.
Шляхи вдосконалення правового регулювання здійснення адміністративних процедур внутрішньо переміщеним особам у сфері соціального захисту населення

Харківський С. А.
Адміністративно-правове забезпечення охорони земель України від нераціонального використання: історико-ретроспективний аналіз